Responsive Joomla Templates by BlueHost Coupon
  • SIECI NEURONOWE ZARZUCONE W BAŁTYK

Zapraszamy na 10. Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego!

Z przyjemnością informujemy, że 10. Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego odbędzie się w Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego w dniach 25 - 27 września 2014 roku.

Poznanie, komunikacja i działanie. 

Mechanizmy integrujące i separujące.


Poznanie, komunikacja i działanie stanowią przedmiot zainteresowania kognitywistyki od samego początku jej ukonstytuowania się jako samodzielnej dyscypliny naukowej. Na przestrzeni ostatnich lat pojawiło się wiele konkurencyjnych koncepcji dotyczących natury wymienionych form aktywności, a także relacji, które między nimi zachodzą. Celem jubileuszowego, 10. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego jest podsumowanie dotychczasowych badań nad poznaniem, komunikacją i działaniem, a także stworzenie okazji do wymiany nowych idei i hipotez badawczych.  

Wszystkie osoby, które zajmują się zagadnieniami z zakresu nauk o języku i komunikacji, psychologii porównawczej, neurologii i neuronauki, psychologii ogólnej i poznawczej, psychologii społecznej, filozofii, biologii, informatyki oraz innych dyscyplin mających swój udział w lepszym zrozumieniu poznania, komunikacji i działania, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej konferencji organizowanej przez Instytut Filozofii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne. W sposób szczególny zależy nam na omówieniu zależności zachodzących między sferami poznania, komunikacji i działania: zachęcamy do dyskusji o procesach umożliwiających ich integrację, a także o mechanizmach decydujących o ich względnej odrębności i autonomii.

Partnerzy

Kontakt

sekretarze konferencji:
Kinga Kowalczyk-Purol
Agnieszka Aloksa
zjazd.ptk2014[at]gmail.com

Adres

Instytut Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Krakowska 71-79 71-017 Szczecin
tel. 91 444 32 45 /sekretariat/