Responsive Joomla Templates by BlueHost Coupon

Organizatorzy

Rada Programowa 10. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego:
 
 • prof. dr hab. Renata Ziemińska (przewodnicząca, Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Józef Bremer, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr hab. Andrzej Klawiter, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Marcin Miłkowski, prof. IFiS PAN (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
 • dr hab. Zbysław Muszyński, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr hab. Katarzyna Paprzycka, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Rober Poczobut, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)
 • prof. dr hab. Urszula Żegleń (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 
Komitet Organizacyjny 10. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego:
 
 • mgr Agnieszka-Aloksa (sekretarz, Uniwersytet Szczeciński)
 • mgr Kinga Kowalczyk-Purol (sekretarz, Uniwersytet Szczeciński)
 • dr Adriana Schetz (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr Katarzyna Szymańska (administratorka strony Zjazdu, Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Maciej Witek, prof. US (przewodniczący, Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. Renata Ziemińska (Uniwersytet Szczeciński)

         kontakt: zjazd.ptk2014[at]gmail.com

 

Partnerzy

Kontakt

sekretarze konferencji:
Kinga Kowalczyk-Purol
Agnieszka Aloksa
zjazd.ptk2014[at]gmail.com

Adres

Instytut Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Krakowska 71-79 71-017 Szczecin
tel. 91 444 32 45 /sekretariat/